Kövi Gábor bejegyzései

Kövi Gábor névjegye

Nyugdíjas zenetanár vagyok. Szeretem a természetet, magam építem az Édent, a nyelvünk hihetetlen lehetőségeivel élve adom át a tapasztalataimat.

Mókus

A gyönyörű nyári reggel… „Mint a mókus fenn a fán…”

Ez a gyermekkorom mottója is lehetne.

Belém nyilallt a felismerés: egy emberöltő, (25-35 év), vagy még egy pár év agónia, és „rendszert kell változtatni. „

Alapelv. Ami nélkül egy rendszer sem maradhat fenn.

Ha ilyet keresünk, nagy bajba kerülünk. Minden rendszer azért bukik meg, mert baj van az alapelvvel. Nos világszerte – nem csak nálunk, ugyanaz történik: Nincs alapelv. Nincs egyetértés, vagyis nem ismerik fel az emberek, hogy értelem nélkül semmi sem létezhet. A „klasszikus” elv vagy filozófia, a gondolat és az érzelem összhangja. Ész-szív-lélek.

Minden nemzedéknek újra kell alkotni az embert. Ez a világ mindig sutba dobja az „emberképzést”. Azt hiszem, a korábbi korok suta próbálkozásai azon buktak meg, hogy vagy nem tudták, vagy eltitkolták, milyen is lehet az ember tényleges habitusa, viselkedése, mondom: „valósága”.

Vagyis a nevelés. Amikor erre „kinevezett” testület volt, mögötte egy hatalmas világrésznyi ország, ami egy újnak és véglegesnek elképzelt ideológia mentén, szintén egy fiatal generáció kebelén (fából vaskarika) nevelkedett egy ideig kitartott és , ha kényszerrel is de a fiatalos hév lendületével itt nálunk 45-50 évig kitartott. Ez a mi korosztályunk. A mi lelkünkben a „régi” rendszer némileg rózsaszín árnyalatú, mert mi cipeltük a hátizsákot alant, amin csörömpölt az alumínium kulacs és csajka, a mókus meg fenn volt a fán.. A dal pedig nadrág szakadtáig harsogott az erdőben.. Oppardon: a mókusok csak a a festett táblán voltak igazából, ami az őrs nevét jelezte : „Jobbra: Mókus őrs.” Közben meg szinte ugyanazok a „visszásságok” történtek meg velünk, mint másokkal..

Telt-múlt az idő, és minden ismétlődött. Most elnézzük, kedves 40-50 évesek, hogy Ti is ugyanazon hiba ,mocsarában dagonyáztok, ami a korábbi rendszert elöntötte. Eltitkoltátok még magatok előtt is, hogy milyen az ember, de saját igényitekkel elég sokat foglalkoztatok. Az emberi erényeket, vagy meg sem tanultátok vagy félre dobtátok őket, mikor a jó és rossz között kellett volna választani.

Nincs más dolgunk, mint újrafogalmazni azt, amiről azt hiszi sok ember, hogy már elavult.. Az idő pedig vészesen fogy, a reménnyel együtt, hogy valaha lesz még igazság, szépség, békés, szabad élet, bármiféle hamis festék nélküli.

Pedig rém egyszerű.

A fiatal az időstől tanul, aki viszont tapasztalatait már leszűrte, de egészségről, igazságról, szabadságról tiszta fogalmakkal rendelkezik Még várat magára az az oktatási stílus, alapelv, ami ezeknek a kívánalmaknak maradéktalanul megfelel. Az „alap”, ami stabilan fenntart egy rendszert.

Ha megkérdezel manapság egy fiatalt, milyen az EMBER, vagy elüti egy vigyorral, vagy valami közhellyel, de garantáltan nem tudja mit válaszoljon..

Mindenek előtt két tényező kell hozzá (és még sok más) Idősek, és fiatalok.. És az a bölcsesség, ami sajnos már az idősek közül is csak kevésnek van..

Múlt – jelen – jövő?

Múlt – jelen – jövő?

Sajnálom az életet most kezdő fiatalokat.

Isten, vagy a mindenható evolúció, de az élet, a sejtek, és rendszerek mindig a legjobbat próbálják létre hozni abból az „anyagból”, amit az előző nemzedékek rá hagytak. Az, hogy ez a nemzedék milyen biológiai „terméket”, kvázi géneket hagy az utókorra, most ne is említsük.. A céltéma a szellemi „eredmény”, amit az eddigi kb. 70 év ránk hagyott. Vajon ez a serkenő nemzedék mit tud ebből kihozni?

Leginkább az utóbbi 30 év, ami a legmeghatározóbb változásokat hozta, melyek összességükben szinte megoldhatatlan feladatok elé állíthatja azokat, akik megkísérlik kielemezni mindezek hatásait – főleg az ifjúságra vonatkoztatva.

Mi – a „kifutó nemzedék” – már mindent láttunk, vagy amit nem az nem is méltó arra, hogy lássuk.. Ezzel a tapasztalat arzenállal elborzadunk: vajon hogyan tud megbirkózni a feladatokkal unokáink nemzedéke?

Ha ők a legjobb, ami az emberiséggel történhet – így gondolom – akkor hogyan lehetséges azt az „igyekezetet”, amit az életet létrehozó „egységek” a mi esetünkben is bevetettek az előző nemzedékek mind jobb emberiséget célzó alkotó munkája során, hogy mégis ilyen „szerény” eredményt hozott?

A dekadencia a legjobb szó, ami megközelíti az ítélet igazságát. Vagyis a nívó nemzedékenként egyre alacsonyabb. Innen nézve, akkor könnyebb lesz a dolga az ifjabbaknak?

Azt kívánom nekik, hogy sürgősen kezdjenek hozzá a kritikai önvizsgálatra, korszak értékelésre szakosodó kollégiumok létrehozásának. Cél továbbra is az emberi minőség ideális meghatározása, mellőzve ebben a technikai követelményeken nyugvó mai szemléleteket. Bőven van mit leküzdeni a jelenleg látható hátrányok tömegéből! A „sajnos” azért jogos, amiért még nem látható az a kemény és tiszta „mag”, ami erre képes volna.. Az az oktató csapat, akik belőlünk művelődtek ki, vajon elég erős lesz-e erre az utolsó feladatra? Könyvek, személyes ráhatás, szeretet híján. Tetszenek tudni: a beígért „mesterséges intelligencia” (?) irányítása alatt..

Az idő neve

Kedves olvasó! Ne gondolja, hogy témahiány miatt jelentkezem ritkán! Éppen fordítva van. Sajnos rengeteg a téma, a tisztázandó ügy. Ez is okozza, hogy összetorlódnak a témák. Újak serkentenek írásra. Nem tudom szó nélkül hagyni, amikor a ‘történetem’ nekem szegezi a kérdést: te hallgatsz ilyenkor?

Éppenséggel az időt (csakis) az ember fogalmazza meg és tartja számon. Misztikus elméleteket fon köré, mint oly sok „dologgal” teszi, amelyek nélküle nem léteznének. Ha le akarunk csapni a pillanatra, tulajdonképpen a történelemnek nevezett bonyolult alkotás, ami az utánunk jövő nemzedékekre kíván hatást gyakorolni önkényesen, népeket, nemzeteket mutatott más színben, mint ahogyan az adott kor emberei látták. Ekkor heves viták gyújtópontjában megszületett az „igazság” szubjektív fogalma. Ez a fogalom, ami pingpong labdajátékra csábítja a politikusnak szegődött embertársainkat. Ez a „valami”, hivatásként páváskodik, tartja a markát; szerencsétlen esetben ontja a vért, és ejti gyakran kétségbe a reá szomjazó többieket. Az idő az, ami lehet relatív, lehet kíméletlen, lehet rohanó, egyúttal megállíthatatlan, mindenképp figyelemre méltó. Fontos tudni, hogy csak az ember által létezik, az ember ritkán élhet nélküle. Még éppen csak kóstolgatja, amíg kevés telt el belőle, annak aki az elejénél tart; inkább ragaszkodik hozzá, aki már a számlálót is elásná, csakhogy el lehessen feledni. Korszakokat kreálunk, vágyakozunk a korábban átélt eseményekre, pedig jó tudni, hogy egyetlen mértékegység létezik belőle, a pillanat.

Már csak egy kinyilatkoztatás hiányzik: Az idő neve:

ÉLET.

Bármit is teszünk, csak akkor beszélhetünk az időről, ha élünk. A bűnökről pedig nem a halottak tehetnek. A halál tobzódása bármilyen korszakban semmi hasznot nem hozott. Az tehát, hogy a rengeteg baj, szomorúság, gond, ami fiatal (és bármilyen korú) emberi, állati, sőt egyéb életformák folyamatos elpusztítása; a teljes földi élővilág lerombolása, ember általi tönkre szennyezése értelmetlenül következik be minden pillanatban, nem teremtett semmit, nem nevezett meg semmit. Beleértve az idővel való vérgőzös fantáziálgatást is, méltatlan és szégyenletes tett, , amit ember követett el. Sőt arról sem tesz le, hogy saját szánalmas életét is odadobja őrülete során.

Miért csak az ember teszi ezt? Mert ő ad neveket gaztetteinek. Az állatvilág létezése: születés és halál. Névtelenül, nap mint nap. A születés és az elmúlás okkal történik. Egyensúlyt teremt. Amit az ember képtelen létrehozni. Az „értelmes ember”..

Reggeli rémálom

Mondhatnánk: hosszú..
De ez megér egy misét. („de”-vel nem kezdünk mondatot!)
Felkelek, a nap besüt(ne) az ablakomon, de csak bent lehet(ne) érezni, ám a keletre néző ablakot egy méretes szivacs takarja, hogy aludni is tudjak, és a zord szelek se fújják szét az álmaimat.. De (!) egyszer még egy nyugdíjasnak is fel kell kelni ugyebár.. Kis feleségem már serényen nyomkodja a számítógépet, azaz tapogatja az okos telefonját.. Éppen átmegyek hozzá a másik szobába, hogy kész az obligát reggeli zöld turmix spenótból és zsenge gyermekláncfűből…és, hogy lesznek még olyan idők, amikor e pillanat után fogunk vágyakozni.. S lőn.. Nemsokára ez is bekövetkezik.. Kis széthulló világunk egy újabb Hofiért imádkozik..

Feleségem azzal fogad, hogy hallgassam meg a legújabbat.. Ezt mindenesetre én egyedül nem tudtam volna kitalálni, vagy így kitálalni.. Óh áldott magyar nyelv, ahol – mint tudjuk – a szavak szabadon felcserélhetők és mindig értelmes mondatot kapunk.. Mondom: értelmes mondatot..

Példa: Hülyék szabad országa; Szabad hülyék országa; Ország szabad hülyéi;

Aki még nem olvasta, jobban jár ha a cím után nem is folytatja.. Nekem nélkülözhetetlen íráskényszerem támadt..

Így kora reggel azt az orcámba, mit méltóztatott kitalálni az amúgy unalmában a fizetéséért valamit tenni akaró illetékes ötletembernek, mint egy újabb vérlázító baromságot, hogyan lehetne még jobban elrontani, ami a legrosszabb úton halad, hogy kis országmaradványunkat teljesen egyneművé silányítsa; az egyetlen még valamire való természeti kincsünket, az élővizeinket minden eredetiségétől megfossza és turistacsalogatónak; mini Riviérának; vagyongyarapítónak; rongyrázónak kontárkodja, garázdálkodja.., és még az élettől, annak maradékától, pláne a nádsuhosásos, halcuppogásos alkonyi idilltől végképp elzárja a pöffeszkedő önkény.. Hogy a betonról, üvegről, zsíros kábulatról már ne is beszéljünk.. Ami nem egészség, pláne kerékpár.. És messze nem EU…(minél messzebb!) Nekem a Balaton és a kerékpár, a natúr bringa, és izzadt seggfeltöréses, defektszerelős fűzfői, litéri emelkedők büntetőtolásos „sportja”, amit meg én nem kívánok vissza.. Pláne nem kívánkozom a Balatonba telepíteni semmit azon a rém tudja hány „hobbiállaton” kívül, amiket a pestisként terjedő unalom- és értelmes természeti tevékenységre fantáziahiányban szenvedő, képernyőtapogató mai nemzedék által kidobó-szemetelő „kultúramegvonásos” agyúak tették..

Nem szeretném idézni, mit ajánlottam volt mondani ahelyett, amit valakik.. tenni akarnak egy olyan természetet projektként, a természeti kincsekre NEM gazdaként tekintő senkiházi bandának, akiket egy független természetvédelmi minisztérium nem tilthat el mindattól, amit tenni akarnak, és sajnos meg is tesznek.. Nem akarom látni..!! Méghogy „világító tengeri(!! !) halak” a Balatonba… Csípjetek meg, még eszméletüknél levő kedves egyre fogyatkozó testvéreim: Ez még Magyarország? Vagy már Disneyland?..

Emberi agy, mint a folyamattudat laboratóriuma

A legjobb demonstrációs terület a folyamattudat létezésének és működésének bemutatására és magyarázatára az emberi agy. A folyamattudatról már sok szó esett az írásaimban, és a köztudat oldaláról ez amolyan „fából vaskarika” lehet.. Mi az, hogy folyamattudat? Vannak a folyamatok, melyeket ismerünk, fogalmakkal illetünk és tudnunk kell róluk, mert fizikai és többek közt szellemi-lelki folyamatokat kutatunk, oktatunk, és irányítják az életünket.. Tovább a folytatáshoz

Ne mérgelődj!

Egy kedves hozzászóló inspirálta gondolatsor a mérgek hatásainak elkerüléséről. A könnyű megoldás..Nem teljes és kimerítő tanulmány, hanem vázlatos bevezetés az egészség tiszta módjába.

(Balaicza Erika Dr. bejegyzésére)

Hogyan tartsuk frissen a zöldséget (stb.)? Ez olyan kérdés, amiről beszélni kell: De általában talán még fontosabb, hogyan álljunk ellen a betegségeknek; vagy, mi a „kórokozó? Van-e egyáltalán ilyen..? Milyen hatásokat kell elszenvednünk; van-e védekezési mód?

Vannak olyan élő szervezetek, paraziták, penészgombák, amelyeket nem szívesen látunk. Létezhet-e olyan egészséges élet, aminél ezek eleve ki vannak zárva ?

Egy nagyon könnyű védekezési mód, ha nem tartunk, nem dolgozunk olyan élő szervezetekkel, biológiai anyagokkal amelyek vonzzák ezeket az ágenseket. Elsőként fel kell ismernünk ezeket és

tudnunk kell milyen egyszerű, tiszta szerek, vagy módok vannak ellenük?

Egyáltalán lehetséges ez? A növényekkel könnyű dolgunk van. Mi ezt tanultuk, tanuljuk, alkalmazzuk, és bevált. Ennél egyszerűbb nincs. Csak növényekkel táplálkozunk.

Az állati származékokkal már teljesen más a helyzet. A vegyszerek és még az egyszerű konyhasó is negatívan beavatkozik a szervezet működésébe. Méreg és drog. Az egy másik dolog, hogy az emberi lény még sajnos nem jutott el eddig a tudásig. Nem, mintha hiány volna ennek a tudományából, példáiból. Nézzük inkább, a többi embert milyen anyagok érik nap mint nap, és ennél fontosabb, hogy ezeket érintik, testükbe engedik. Belélegzik, bőrükre kerül, felszívódva károkat okoz, maradó vagy folyamatos hatást tesz rájuk. De a legveszélyesebb, hogy rendszeresen, önként, étkezéssel, ivással magukhoz veszik őket. Az állati eredetű élelmiszerek, bőrápolószerek, vegyszerek. Ilyen a nátrium klorid, vagyis konyhasó, amit az ember az állati származékokra alkalmaz, elsődlegesen tartósítás céljára. A só vegyszer, nem étel. Hatásai között vannak a kiszáradás, bőrkárosítás, emésztési, sejtkárosító hatások vagy olyanok, amelyekről senki sem tud és nem is beszél. A só az elsődleges tartósítószer, azokkal a hatásokkal, amiket a tartósítószerekről már ismerünk. Nem beszélnek a só drogszerű veszélyeiről. Az orvosok bizonyos része tudja, és fel is hívja ezen veszélyekre a betegei figyelmét. Ez még nem egyértelmű és nem egyformán ajánlott hivatalos körökben. Azután vannak a füstöléssel eltartott ételek, főleg állati termékek. A feldolgozott áruk nagy része. Ezek agyon sózva, sőt még ezen túl vegyszerezve is vannak.

Akkor mi magunk vadásszuk le, öljük meg és marcangoljuk szét; véresen fogyasszuk el az állatokat?

Viszont csőstől kapjuk az egysejtűeket és más halálos biológiai lényeket. A gyilkolás „vírusát” az első falat után a gyermekeinknek is odaadjuk.. Más egy disznó megölése, mint egy emberé? Ezt így még le sem illik írni, pedig ez sok vidéki gyermek számára „kellemes” élmény..

Ebből megérthetjük azt is, miért nem az a mi világunk..

A tartósító szerek, vagy mérgek? – Vagy szelíd növények, természetes tisztítás, friss fogyasztás -, vagy „gyógyszerek” – amelyek ugyanolyan veszélyesek, mint a tartósítószerek, de minket nem tartósítanak…- ellenkezőleg.. Ha ezzel végeztünk, elmegyünk az uszodába.. Hoppá! Megint oda jutottunk, mint a klórozott gyökereknél, csak most egész testünket, szemünket, szájunkat, torkunkat, gyomrunkat, beleinket járja át a klór. Nem pár csepp, hanem hektószám..

Miért megyünk gyógyfürdőbe? Hogy az értékes ásványi anyagok gyógyhatását élvezzük. A testfelületünk természetes tisztító és gyógyanyagok hatásának tegyük ki.. Mit kapunk erre? KLÓRT! Mit tesz a klór a hasznos ásványi anyagokkal? Na ezt tessék vizsgálni! Csak a klórral való találkozás után! Mi lesz az egyedülálló magyar gyógyfürdő kultúrával? EU-EU-EU – Ugat a szomszéd kutyája..

Az egyik olyan kár, a sok közül, amit az EU-nak köszönhetünk.. A többit is, amikor elvették akarva, akaratlanul, az értékes magyar gyümölcsfajtákat, mert nem olyan kívánatosak, egyformák, mint az egyen (egyen?) nyugati fajták. A jó kemény, elálló paradicsomok. Csak tárolásra, de nem fogyasztásra termesztett kemény, savanyú zöldséggyümölcsök. Kőkemény, éretlen almák, körték stb. Vegyszerekkel „frissen, tartott” ehetetlen, ám drága műgyümölcsök.. Folytathatnám a sort, és az eredmény a méreggel telt, „műember” lenne. Van választás?

Az el- és befogadás nem csak magunknak árt, hanem azoknak is, akik még ennek felismerésétől messze vannak, és várják a hozzájuk hasonló flegma viselkedést. Az „ez van” véleményeket.

Minden a jó példáról, és a következetes ellenállásról szólna. Mindig van mód a megoldásra. Amit leírtam, és most körül járunk, a legbiztosabb, az egészséghez legjobban eljuttató életelv.

Mitől más ez, mint a konzum ajánlatok? – Nem kerül pénzbe, (akkor igazán, ha mi magunk termesztjük a zöldeket) sőt minden ponton nyereség. Egy sor betegség nem is létezne, ha az emberiség egészségesen élne. Jelenleg az egyetlen divatos válasz a mozgás különféle fajtái. Vagy: a túlsúly leküzdése.. Mi történik közben? – Kevesebbet együnk? Többet mozogjunk.. ? Ezek a tanácsok eddig soha sem váltak be, mert vannak, akik bármennyit ehetnek az átlagos ételekből, mégsem fogynak. De ők mentesek a betegségektől? Nincs rá garancia. Sőt, az az általános vélemény rögzül, hogy az evésnek semmi köze az egészséghez, csak a géneknek és a szerencsének. Erről rengeteget írtam már és mindenhogyan forgattam a fogalmazást, hogy minél finomabban írjam le a sokkoló igazságot. Inkább az előnyökről ejtek több szót. Amikor kimondom a lényeget, már tovább sem olvassák.. Sőt, ha kiderül mit kell hozzá tenni, azonnal jönnek a szokványos cinikus elutasítások.

Talán le sem kellene írnom semmit, csak az előnyöket kéne ecsetelni, mint a hirdetésekben, ahol a sok csodás hatást oldalakon keresztül, egyre túlzóbb mesék keretében írják le, és a végén jelenik meg az a valami..

Ezt nem fogom tenni. A jelen téma a mérgektől mentes, ideális egészség. Ferencsik István táplálkozási tanácsadó, természetgyógyász tanítványaként azért jártam sok előadásra, nem csak nála, másoknál is, hogy a tudást megközelítsem.

Első megtalálni a legjobb elhárítási lehetőséget. Ezt a test megismerése során érjük el. Ma már erről is sok adat van. Mégis gyakori, hogy az ember mindent tud, otthona tele van könyvekkel a témában, mégsem segítik a megértésben.

Egy biztos: ha nincs más lehetőség a piaci, termelői zöldség-gyümölcs, és frissen, vagyis alapos tisztítás után azon mód.. Hűtve, szárazon, de vagy vákuum alatt, vagy hűtve, lefóliázva. Az enyhén vegyszerezett (műtrágyázás) növények a felébredő vesék (sómentesség) hatására gyorsan kiürítik a vegyszerek legjavát. A friss zöldségek az egész testet fürgébb működésre serkentik. Beindul a fogyás, ez mozgás vágyat indukál. A mozgás fokozza a vérkeringést, növeli az izomtömeget, csökkenti „leolvasztja” a fölös zsírt. Egy fontos tanács még: lassú, alapos rágás! Ehhez a fogakat rendbe kell hozni. Én a húszéves teljes műfogsorommal úgy ropogtatom a sárgarépát, mint azelőtt.. Csak akkoriban még főtten sem ettem meg.. Szokás volt kidobni, és csak a levesben meghagyni a levét.. A petrezselyem zöldjét undorral leszedtem a leves tetejéről.. 

Ezen a virtuális katedrán több módon tudtam információt cserélni. Minden embertől más tapasztalatot szerzek, amit tovább lehet adni.

Rájöttem, hogy a tudat megváltoztatása a konzum gondolkodás elhagyása által valósulhat meg.

A kezdet nehéz.

Találkozunk az ártalmakkal. Ezek jöhetnek minden érzékszervünk ellen, de jöhetnek anyagok révén, melyek a testbe érve más anyagokhoz kapcsolódnak. A szervezet reakciói különbözők életkor, nem, rassz, lakóhely, és egyéb tényezők, veleszületett gyengeségek, erősségek függvényeként. Ha optimális az állapot, akkor a szervezetünk egy alkalommal még viszonylag kevés károsodást szenved. Ehhez erős, tiszta vesére , tüdőre, szívre, hormonrendszerre, emésztőrendszerre (stb.) van szükség.. Sajnos erre ma már kevés példát találunk.

Mit tehetünk?

Meg kell erősíteni az átlagos szervezetünket. Sok lehetőségünk van, még betegség esetén is. Akkor vagyunk rosszabb helyzetben, ha már gyógyszerezés folyik, és ez sokszor többet árt, mint kéne. Több orvossal találkoztam, akik mindezeket a szempontokat ismerik, de a protokoll.. Szomorúan látom, mennyire rossz a helyzet. Egyes szülők mennyire felelőtlenek a gyermekükkel.

Az ismert káros anyagokat szinte „sport” formájában direkt úgy veszik magukhoz, mintha a kis emberek annál erősebbekké válnának, minél több idegen anyaggal bombázzuk őket. Ennek az ellenkezője igaz. El lehet kerülni, szinte az összes káros hatást!

A levegőből érkezők nagy része a száj lezárása által kinn marad. Éjszakára speciális vékony ragasztószalag nyugodt alvást, jó nyálkahártya állapotot biztosít. Nincs nátha, hurut, asztma.. Már ez a pár dolog, amikből egy is képes tönkre tenni az életünket. Vannak genetikai zavarok, melyeknél (cisztás fibrózis) tünetmentességet, sőt gyógyulást jelent csak ez az egy trükk és a sómentes étkezés. Nem nátrium kloridra van szükség, mint maró anyagra, ami a nyálkahártyát izgatja, hanem a nátriumra, ami sok természetes növényben, vagy a tengeri algában bőségesen megtalálható, az ártalmas hatások nélkül. Jó kiválasztás, tiszta szervezet esetén..A só külső használatra, pl. tengervíz, ideális tisztító, regeneráló, gyógyító (pszoriázis), ápolóanyag.

A legizgalmasabb kérdés, a növényalapú, főleg friss növény alapú étkezésre való áttérés..

Most van itt az ideje kihangsúlyozni, hogy „állati eredetű” ételektől, származékoktól , kozmetikumoktól. mentesen! Ebbe a körbe a tenger gyümölcsei” nevű eufemizmus is beletartozik. A többi ízeltlábú, csúszómászó lény is..

Ahelyett, hogy a világ élelmezést a növények felé fordítanák, lassan az eddigieknél is ártalmasabbá akarják tenni. Szinte kizárólag a jelenlegi rossz konzumkereskedelem, gyógyítás, (?) tömegélelmezés terén akarnak hatást gyakorolni az egészségünkre. Persze, a mindenhol tapasztalható sötét folyamatok szolgálatával.

A növények nemcsak az emberi egészség miatt fontosak, hanem a Glóbusz egészsége miatt is. Az összes negatív folyamatnak a spontán rehabilitáció irányába kell hajlani, ami egyszerűen az „Éden újrateremtéséig” tarthatna. Amint a mi esetünkben, úgy mindenkinél, a tapasztalat, és a tanulás egyre jobb állapotokat teremt. Egyre több ember juthat el a külső és belső békéig. A gondolkodás megváltozik. Nem kell tablettákat szedni, és tanfolyamra, edzőterembe menni a túlsúly leküzdéséhez, és a mozgáshoz. A test ideális állapotot vesz föl, akárhány évesek is vagyunk.

Persze, ez sok fáradságba, tanulásba, lelki gyötrelembe, kerül. De ki gondolja, hogy ehhez elég egy injekció, vagy egy kis meditáció?

Viszont a nyereség fitt, fiatalos, energikus élet, pozitív látásmód!

Semmit sem adnak ingyen, ami igazán érték. Ha most megkérdeznék, hogy tíz kiló aranyat elcserélnék-e azzal a 34 évvel, amióta zöldeken élek, nem fogadnám el.

Norma

Régóta bosszant. Többször érintettem ezt a témát. Tulajdonképpen mondhatom életem fő témája. Az ÉLET. Mit jelent normálisnak lenni?

Először is mihez viszonyítsunk?

Mindig beszélünk róla, törvényeket is alkottunk (mármint, akik azt akartak alkotni..) A történelemnek nevezett idősor vérrel-szenvedéssel lefektetett törvényeket, de ritkán keresték az emberben magát az egyetlen törvényt, az élet törvényét.

Azt tapasztaltam eddigi életem során, hogy a tényleges történést mindig valami láthatatlan hatalom irányította, vagy valakik egy távoli hatalomra fogták. Szidja csak mindenki azt. Ebből látszik, hogy az életünket kényszerek között kell élnünk. A kirakatban viszont a kellemes, szép dolgok sorakoztak, amikért fizetnünk kellett. A fizetség alatt nem feltétlenül pénzt kell érteni.

Ez volt a figyelemfelkeltő bevezető.

A téma változatlan, de a tárgyalás stílusa változik. A kreatív tehetség folyton a könnyítés, az élvezetek felé hajtja az embert. Hogyan lehet könnyíteni az életet. A gondolkodó ember (majd máskor bővebben..) az unalom és a kényszer hatására próbál változtatni. Kezdetben a cél elérése érdekében fedezett fel ez-azt, később a dolgok külső megjelenése a szépség, mint emberi elképzelés is egyre jobban számítani kezdett, ha már a funkció megfelelő volt..

Itt álljunk is meg egy gondolat erejéig. Ez az a momentum ami a keletet és a nyugatot elválasztja. Korosztályom egy tömör, mondhatni primitív, de működőképes életstílust kapott. Ez a keleti hatalom nyers, néhol kegyetlen, de egyértelmű életkerete volt. Nem mindenki illett ebbe a keretbe. Tulajdonképpen én sem. Mégsem lázadoztam, hiszen először magát az életet kellett ebbe a keretbe belehelyezni, amiben – úgy éreztem – nem vagyok a legjobb.. Ezért igyekeztem mindent megtanulni. Voltak résztémák, amelyeket évtizedekig tanultam, mire kijelenthetem: ezt már tudom, amennyire szükséges. Van azonban számtalan, ami foglalkoztat. Tehát van miért élnem. A „dolgok” és „lények”, valamint ezek kapcsolatai, viselkedései még majd’ egy tucat életre elég munícióval szolgálnak az érdeklődésem számára. Ez a helyzet leírja kb. a 20-25 éves koromat. Minden irányban kiterjesztettem a kíváncsiságomat, de „zavaró” kötelezettségek korlátoztak a minden irányú kifejtésben. A 24 óra volt az egyik.. zavaró korlát.

Ekkor történt valami, vagyis kb. 10 évvel korábban, ami lopakodva kerítette be a tudatunkat.. Úgy bújt ki a sok érdekesség között, hogy nem tűnt különlegesebbnek, mint egy új gép vagy fényesebb használati tárgy. De – hogy ne felejtsem – volt valami hasonló. A rádió, mint központi médium (mint a neve is mutatja). Köré lehetett ülni, és erősen megmozgatta a képzeletet. Ritkábban volt a film, meglehetősen vegyes elérési úton, és minőségben.. Ez már helyettesítette a képzeletet, és sokkal erősebb hatást gyakorolt a hangulatunkra de főleg a pszichénkre. Egy „jobb” film szabályosan felért egy pszichoterápiás kezeléssel. Tudatmódosító hatású volt. Beállította az embert egy olyan folyosóra, ahol csak előre lehetett menni. Egy jó darabig a film által keltett hatás alatt voltunk. Ennek a levezetésére beszélgető körök is létrejöttek.. Nem beszéltem még az olvasásról, ami a korábban felvett és tanult képességünket a képzeletet aknázta ki: a betű világát. Szintén egy olyan hatalom, ami magához ragad és sokakat egy életre lefoglal: az olvasás. És persze az írás. Ezt így olvasva is elcsodálkozom, miért nem elég bárkinek ez a gazdag szellemi kavalkád.. De ne vágjunk a dolgok elé..

Végül is a cél nem az un. „szórakoztatás”.. Ezt úgy tették elénk, hogy „adomány, vagy szolgáltatás”, a jó magaviseletünkért, vagy az uralkodók kegyéből.. A tulajdonképpeni ok annak a vágynak a táplálása, ami velünk születik. Számomra csak az az érdekes, miért nem nyilvánvaló ez mindenkinek..? Ha jól meggondoljuk, embervoltunk legfőbb jellemvonása az érdeklődés, és a tudás szüntelen növelése. Ezen belül, egy olyan tulajdonság is fel-fel bukkan, hogy egyesek önmagukra is kíváncsiak.. Egy apró hozzáfűzés a témához, hogy a „háttér” arra törekszik, egyre jobban, hogy ő mondja meg, mi hogy vagyunk, és hogy legyünk…

Voltaképpen életünk két fő áramlatban folyik: civilizációs, és un. „magán” élet keretben. Mindkét terület hat egymásra, és néha teljesen el is foglalja a másikat. Témánk valami olyan, ami harmadikként tolakszik elő, de nem természetesen. Ez fontos a megértéshez. A normán kívül van, és észrevétlen át akarja alakítani a normát.

Ez a „kiber” világ.

Voltaképpen, minden mást ki akar szorítani, még magát az életet is.. Életbevágó ezt észrevenni! A jelenlegi korosztály ezt a veszélyt nem, hogy észre sem veszi, hanem még üdvözli is. Ez az, ami aggodalomra ad okot. Ez volt a kényszerítő erő. Mondhatom pestiesen: kiborult a bili nálam..

Sokkal érzékenyebb vagyok az efféle jelenségekre, mint más, mivel életem első percétől mindent érdeklődve figyelek, ami eljut a tudatomig.. Saját életemet, és a hozzám közelítő minden rezgést felfogok és értékelek. Ezért tisztelem annyira az állatokat, akiktől még rengeteget tanulhatok. Érzékszerveim tökéletes működése számomra elsődleges.

Nem zavar az sem, ha én vagyok az egyetlen, aki ezen fennakad. Nem bontok zászlót, nem tűzök szuronyt, csak figyelmeztetek: nyissátok ki szemeiteket! Ez így nem mehet tovább!

Mitől rémültem meg?

Kis unokáim viselkedésén.

Mint pedagógus is, meg nagyszülő, aki kötelességének érzi a normalitást szolgálni. Magától értetődő, hogy mindez a szülőknek is feladatuk volna.. Csakhogy a fiaim már abba a korszakba születtek, amit moncsicsi korszaknak hívok. Az a japán kütyü, amit „etetni” – nyomkodni – kellett, hogy „ne haljon meg”.. Tetszik érteni: életben kellett tartani, nyomkodással. Nem akvárium és halak, vagy cserép és virág, vagyis élet, hanem kibernetikus, vagy tudom is én micsoda „etetése” nyomkodással, amire a kütyü valamit válaszol.. A „csoda” már régóta szerepben volt, de nem egyeduralkodóként. A csoda, neve: GOMB. Nem piros golyó vagy kocka: gomb. Amit a kisbaba elé tesznek, és a gombot egy dróttal összekötik, ami lámpát működtet vagy bármit megmozgat, a csecsemőt az megbabonázza.. Ez a legnagyobb felelőtlenség, amit antinevelésnek hívok. „Nyugodjon a gyerek!” Korábban sem volt sok fogalma az átlagembernek a nevelésről. Amit ösztönösen tett, az inkább idomítás volt. Értem én ezt az un. „oktatásra” is.. Eredményes, legalábbis látszatra, az biztos. Így már érthető, miért van annyira kevés gondolkodó. Annyira érthetetlen közéleti tevékenység. Olyan kevés normalitás..

Tehát a gomb.. Ma már gomb sem kell, csak tapogatás is elég. Így a csoda még teljesebb. Egyenesen a központi idegrendszerbe. A közepébe.. Ma már eljutottunk a csoda eliminációjáig. Vagyis korábban a fegyver ravaszának elhúzása néha eléggé nehéz mozdulat volt. Ma már elég egy figyelmetlen tapintás, és repül a rakéta..

Ha ilyen könnyen lehet életeket füstté tenni, mit ér már az élet?

Hogyan jön ehhez az unokáim furcsa, szülőket kirekesztő, megvető viselkedése?

Csak figyeljenek! Meg fogják látni!

Az Éden elrablása

Ismert műalkotás: Európa elrablása. Ez az allegorikus szoborcsoport, mintha jelen korunkban megelevenedne a valóságban.. Nem tudom, kell-e folytatni? Mindenki érti. Már fényévekre, évezredekre, korszakokra, vallások keletkezésére és torzulására vagyunk azonban az Éden elrablásától. Ezt a folyamatot írta le Hamvas Béla a létkorrupció fogalmával.

A korrupció csak a mai ember számára jelent valamiféle jogi meghatározást.

Ahogyan eredeti fogalmainkat a gyorsuló züllés (létkorrupció/létrontás) visszájára fordítja, torzítja széthazudja, ez maga az ember eredeti küldetésének szennybe fojtása.

Az ember alapvető vágya és küldetése a (Éden) ideájának fenntartása, hirdetése, és szolgálata.

Az a lelkünk mélyén parázsló fáklya, ami még a legnagyobb bűnre képes emberi lényben is kínálja a lehetőségét a jó iránt küzdő lovagnak. Ezt fejezte ki a középkorban a lovagi élet, később ez jelent meg a lovagias viselkedés szablyaiban is.. Ezek azonban már igen messze voltak az eredeti jó védelmére mindig is létező érzéstől, amit a fogalom későbbi meghatározása kifejezésre juttatott. Leegyszerűsítve a kereszténység vallása is erre tett hitet. A  Szent Bibliában, amit kis koromban édesanyám a kezembe adott, ahol is csodálkozásomra megtaláltam azt a metszetet, amiben szinte magamra leltem, ahogyan Gábriel arkangyal a lángpallossal látható. („..ő az igazság angyala és az Édenkert őrzőjének a feje. – forrás: Vikipédia ). Édesanyám ölében ülve mesélt nekem a jóságról, amit – többek közt – a képen látható bibliai alak is védelmez.. Azonban a kép azt a jelenetet ábrázolja, amikor Gábriel arkangyal a Szodoma-Gomorát elpusztítja.. Tehát a eredeti uralmát visszaállítja. Ha lehet ezt mondani, a kép szinte látnoki módon a mi jelenünk feladatának jelképe is lehetne: jó hatalmának visszaállítása.

Azonban, ha bárki ezt a jelen primitívségével (visszaképeződött kultúra, amit szokássá vált civilizációnak, valami „magasabb rendű minőségnek” hirdetni..) holmi háborúra való felbujtásnak hinné, máris kiábrándítom. Édenben ugyanis nyoma sincs a háborúnak…

Az éden fogalma a teljes béke, együttműködés és egyetértés; tisztaság és túláradó szeretet ideája.

Ha egy mai fiatalt , az utca (és a netpresszók) emberét az édenről kérdezném, ha egyáltalán hallott effélét, a sarkon túli fülledt lokál felé fog mutatni. Azt hiszem az ilyen „anti tudatú” emberi lény undorral görget tovább ezen írásba botolva.. Örülnék ha tévedek: eme tapasztalaton lemérhető jelen nemzedékeink jóhoz való viszonya. És mindezt a „civilizáció egyik áldásaként” üdvözölhetjük. (Most következne az a rész, amit a létező olvasóközönségem sovány kis csapata félve vár, nehogy az legyen megint.. Ők is megnyugodhatnak, még nem a húsevés ostorozása jön..)

Vagyis, pontosan ezen mérhető legjobban – mármint az Interneten – mekkora hazugság minden. Szinte semmi sincs, ami nem a gonoszság kifejeződése, a jó képmutató köpönyege mögül.

Nem részletezem. Utána lehet nézni kik és miért építették föl. Ahogyan az ezáltal indított gyilkos szerkezetek célba érnek..

Folytassuk inkább a fogalmak idézeteivel. Ha még nem volna elég ennyi, pár mozzanatot kiemelek a folyamatból.

Kénytelen vagyok „szájbarágósan” fogalmazni a korrupcióról alkotott fogalmainkkal kapcsolatban.

Nem minden züllött szét. A természet rendre megpróbálja visszaállítani az eredeti törvényt. De álljunk csak meg! Valóban sikerre viheti Gábriel arkangyal a harcát? Hiszen mos látom, Szodoma-Gomora a mocsokból újraéledni látszik.. Nincs már semmi, amit a csillogva rohanó szekéren pózoló pokolfajzatok érintetlenül hagytak.. Az embernek már önnön valóját, az eredeti jót sem szabad újrateremteni! Az édeni kis angyal világra jöttét is kiragadnák az anyák méhéből..

Nos, lehet, hogy ez sokak szemében felesleges és „gusztustalan” érzelgősség, hazug és képmutató teátrális „rinyálás”, ahogyan ezt sokan nevezhetik.. Ugyanakkor, már kiborul a szenny, ha ezt a jók védelmezni merik..

Fordítsuk sajkánkat Éden felé, ahol jelképes ábrázolásokon az első emberpár éppen elhagyni készül a minden földi jót ingyen (!) nyújtó Paradicsomot.. Mármint nem azt, amit a zöldségesboltokban lehet kapni.. Bár van bátorságom itt is felhozni, hogy az említett zöldséggyümölcsnek köze sincs eme finomság eredeti valójához. Úgymint kívül és belül.. (Egy kis anekdota szenvedésemről a német nyelvvel Ausztriában. Amikor paradicsom vásárláskor a Paradise szó bukott ki belőlem..Az árus hahotázásának kíséretével…) Már ez a kis intermezzo is sokat árul el a fogalom történetéről..

Az eredeti kép a tudásra teszi, mármint a materiális ismeretekre a legfőbb okot, amiért a világunk elszakadt Édentől. Ezzel is jeleztem, hogy a civilizációt az ember saját tulajdonának képzeli, ami eleve „más” kell, hogy legyen, mint az a kaotikus, félelmetes Éden.. Ahol semmilyen törvény nem érvényes csak az Úr dörgedelme..

(Talán ezt a mennydörgésszerű robajt képzelik a jelen beteges szabályait kiagyaló bürokraták és „utcabírák” saját joguknak is, holott csak fogalomzavarukat és gátlástalanságukat, főleg pedig tudatlanságukat fröcskölik a sötétségbe az élet valóságáról..)

Mi mindent lehetne most indulatosan felhozni, mint Gábriel arkangyal, ha hirtelen földre szállna, ennyi gonoszság láttán! Végül is kimondják sokan, de a szó már nem elég erős, még ha „veszélyes fegyvernek” is gondolják…)

Ezzel kapcsolatban pedig egy tegnapi tévés beszélgetés ellopott félórájára is rímelve, elmondom, mit gondolok a fenti „műalkotásról” (zöldség), miközben ha szinte semmit, csak valamilyen ócska talajt, nem is komposztot és virágföldet adok neki.. Egyszerűen hihetetlenül finom íze van. Csupán azért, mert semmi rosszat nem adok neki.. És mindez szinte egy csapásra elfeledtette a gazdákkal a jó magyar fajták termesztésének tudományát.. A szabály pedig, hogy legyen kemény és piros.. Az íze? Talán a műtrágya adta az ihletet hozzá.. Az ára pedig tükrözi mindazt, amit ez a létkorrupció értéknek hisz..)

Ordít annak a szándéka, hogy az elrontott életért a „buta” ember áldozza fel saját szent(!) életét – ahogyan sok „tisztes” politikus hanyagul oda is veti: túl sokan vagyunk..

(Képzeljék, az ujjam is kifejezésre juttatta az imént, mit érez arról, amit mostanában paradicsomnak hazudnak.. így: műÁlkotás.. Hát inkább „ál”, mint eredeti…,)

Alig bírom türtőztetni magam, annyira vérlázító, ráadásul ostoba mód arra, hogy szinte mindegy mit löknek elénk, hogy még hálásak is legyünk érte..

Nincs kisebb vagy nagyobb sérelem, amit ez a lezüllesztett világ az élet ellen elkövet, ezért csak szemezgetni tudok a rosszabb és még rosszabb bűnökben, úgymint az ember lelki értékeinek szándékos rombolása épp a fiatal életek rombolása által. A szemünk előtt pusztítják a tudatlan fiatalok tudatát, és rabolják el azt az értékes időt, amit önmegismerésükre fordíthatnának, nem is annyira a praktikus civilizációs rendszerismeretre, hanem a valóságos élet természetes törvényeinek megismerésére, felfedezésére önmagukon. Mindenkire sajátos, bonyolult törvények vonatkoznak.. Abban az ostoba hitben tartanak (vagy próbálnak tartani) mindenkit, hogy amit elénk tolnak., azzal bárki szabadon élhet. Közben amivel a törvénytelenséget „gyógyítani” akarják, azzal ártanak a legjobban.. És mennyiért? (Itt is beigazolódik az az Édeni szabály, hogy az igazán értékes dolgok az árukkal ellentétesen minősülnek. Tehát, a jó dolgok nem kerülnek semmibe.. Az viszont „törvényszerű”, hogy a drága dolgok vagy feleslegesek, vagy ártalmasak mindenre. Természetre (Éden), emberre egyaránt.

Nos, hogy el ne unja magát az az önkínzó olvasó, aki még most is hajlandó velem tartani a bosszankodásban, rátérek a sokadik albekezdésre ebben a kimeríthetetlen témában.. Talán leegyszerűsítve elmondhatom, hogy jelenleg nem találok olyan „hivatalos” cselekedetet és szándékot, amiben egy szemernyi jót kaphatnánk, de nem is mi, hanem az áldott természet. Erre is érvényes a Hippokratészi mondás: Nem ártani! Nálunk: nem beavatkozni a természet folyásába!

Tehát: „Semmi hivatalos!” De a legszigorúbban hozzáfűzve: ez nem történhet abban a torz gondolkodásban, amit különféle színben (…) magukat liberálisnak hazudó gonosztevők hisznek. De ugyanúgy nincsen joga, ha nem hozzáértő módon teszi ezt, a „jobboldalnak” sem! A „polgári” tőkének a legkevésbé..

Ezért az önmagától rendkívül távol levő civilizált fogyasztó ember elsősorban forduljon azon törvények felé, amiket ő az egyetlen, aki felfedezhet. Az önmegfigyelés és természetfigyelés gazdag tárházai a tudásnak. Az élettudásnak. Én legfeljebb elindíthatok mindenkit saját értékeinek felfedezésében, mely tudomány kincsesháza ott van, akár a jelen technika felhasználásával is élhetünk: a kezünk ügyében.. Ha jóra és jól bánunk ezzel a tudástérrel.

Halottak napja

Tegnap John Lennon és a Beatles filmjét néztük. Nem véletlenül a halálára kiélezve. Az egybeesés több mint szembeötlő.
Akkor jött nekem az a paradoxon, ami a gyász valóságát testközelbe hozza: A gyász permanens érzés. Az idő paradoxon, amit visszafejthetünk egészen a halál tényének a felfogásáig, ami már a születésünkkel elindul tudat alatt. Mielőtt a tudatot tudatosítjuk… Azt mondjuk, hogy az valamikor az absztrakció képességének megjelenésekor, kb. 8 és 12 év táján történik. Erről is vannak képeim, de az idevonatkozó gondolat, hogy a gyászt, sajátos módon, a halálfélelem építi fel bennünk. Ezután, vagy e közben a normálisan kialakuló empátia felébreszti bennünk a félelmet és önmagunkra vetítjük szeretteink halálát – ha értik, mire gondolok. Velük egy kicsit mi is meghalunk. Ezt átéljük egy társunk elutazásakor, vagy a halál veszélyének felismerésekor is.. Minél idősebbek leszünk, elvileg annál valószínűbb, hogy velünk is megtörténik. Próbáljuk mindezt átbeszélni, ünnepi köntösbe öltöztetni, ettől még kevésbé tudunk vele szembenézni. Talán innen ered az összes ünnep és „tudateldobás” szokása, valamint ennek a megértő kezelése.
A legnagyobb sokk, ami sok megnyilvánulás gyökere, hogy a létezésnek örömnek kéne lenni, miközben az elmúlt percet gyászoljuk.. Már ezeket a perceket is, írás és annak elolvasása közben.. Ez a fájdalom megkeseríti az életünket.. A hibáinkon való dühöngés is innen fakad.. Ami elmúlt, azon nem tudunk változtatni. Viszont ad egy lehetőséget: a következő hibát elkerülhetjük..
Ezért viszont büntetés jár.. Igen, kedves liberális testvéreim. Vannak visszavonhatatlan dolgok is.
Végső konklúzió, hogy a fájdalom is az élet része, hogy fájni csak az élőnek tud. A gyász szomorúságát csak az érzi át teljes valójában, akinek van lelke… Az idő jó dolog, viszont a szomorúság mindig velünk marad. Egyre több embertársunk miatt kell szomorkodnunk.
Ezért egyre értékesebbek számunkra, akik velünk vannak…