Képlet

Képlet

Igyekszem.. rövid lenni. Helyzet van – mint általában. A helyzetet érteni kell. Nem feltétlenül elfogadni.

Írjuk le a helyzetet.

A helyzet, hogy nem támogatják (Kik? Az állam. Ki az állam? A hivatali rendszer hierarchikus felépítése.) az önellátást.

Egyszerű – gondolnánk, mert akkor ő szükségtelenné válna. De lehet, hogy ez csak egy következmény. Mindig van egy ok, ami megelőz minden aktust. Valakik érdekeltek abban, hogy így legyen..

Fogjuk meg a dolgot a másik végénél.

A helyzet, ami az utóbbi 40 évben (Hú.., de hosszú idő! – Csak egy pillanat..) lassan kialakult és mára kiteljesedve már az a nemzedék, akik beleszülettek ebbe a „fokozódó helyzetbe” – lásd a tanú c filmet – elfogadják, mint normát.

Miért nem támogatják az önellátást?

Erre az a hivatalos válasz, hogy igenis, csak a polgárok nem elég „aktívak”.. Ha viszont valaki ezt akarja, minden ponton beleakad egy tiltó szabályba. Vagy túl bonyolult, ami a különben is nagy kockázatot, túlzottan megemeli.

Az állam rögtön nyújtja a kezét: „Majd én megteszem neked, polgár.” De ezt és ezt ezért cserébe’ add nekem.

Független állam? – Csak, ha a polgárok valóban függetlenek. A függetlenséghez önellátás kell.

A jelenkori „világrend”, erre azt mondja: A pénz tesz függetlenné. Oda mész, ahova akarsz…

Magyarul: mindenhova mehetsz, de a szülőhazádban ne maradj!

Ha hazát és függetlenséget akarunk, meg kell tanítanunk az önellátást, ezzel szinkronban le kell építeni…. A mit?

Le kell építeni a független tőkét, ami az egész világot használja! Kihasználja..

Mielőtt a tőke (hívásra…) meg nem jelent, addig az önellátás virágzott.

Akkor lépjünk megint egyet hátra: Honnan van a független tőke?

Kezdetben a pénz még nem tőke volt, hanem csereeszköz. Az egyik csereeszköz, mert ugyanez volt még a munka; a használati tárgy; a védelemben való részvétel; az előnyből való részesedés felajánlása; (Ma ezt a korrupció egy ágának tekintjük) használati tárgy időleges átadása; egy fontos információ megszerzése és átadása stb. Ez volt a természetes gazdálkodás. Ez egy fenntartható forma, és minden félnek előnyt nyújt.

Mikor lesz a pénz tőke?

Amikor a pénz függetlenedik. Ettől kezdve a pénz elveszíti csereértékét, vagyis nem azonos értékre cserélhető, hanem az értéke változó, és úgy jön létre, hogy pénzt pénzre cserélnek és közben jutalékot (kamat) kérnek. Lesznek, akik csak azzal foglalkoznak, hogy a pénzt visszatartva szegénységet kreálnak, és aztán fellépnek, mint megmentők, de ezzel a pénz árát felsrófolják. Külön követeléseket támasztanak, vagyis visszaélnek az előnyös helyzetükkel. A pénz vagy azonos értékmérő (nemesfém) már tőkevagyont hoz létre. Ez a tőke vándorlásba kezd. Oda megy, ahol javak hiányoznak és nagyobb kamatért befektet.

Milyen hatást-hatalmat jelent a tőke? Be lehet vele avatkozni egy védtelen gazdaságba. Melyek a védtelen gazdaságok? Ahol gyenge az önellátás. Azt szokták mondani, hogy „Jó sok tőkét kell felhalmozni, akkor meg tudjuk védeni magunkat..” Az önellátás nem mindig igényel tőkét. Sőt, ha tőkét igényel, akkor azt csak kamatra, magas kamatra fogja megkapni, mert a tőkét biztosító tőkés (bank) tisztában van az igénylő szorult helyzetével. Ellenben, ha van jól működő önellátás, a többi résztvevő segítségére siet a nehézségben levőnek. A viszonossági lánc minden gazdaság alapja.

A „tőkés” rendszerekben az állam a legfőbb tőketulajdonos. Ez még lehet hasznos is, ha a hivatalnokok becsületesek, a jog igazságos, az emberek őszinték fenn és lenn. De kérdés, hogy lehet-e ez egy ideális állam? Ha nincs önellátás, vagyis nincs tudás az önellátáshoz, akkor bármilyen krízis pillanatok alatt leapaszthatja az állam vagyonát.. Úgy is, hogyha sok a kiadás, az állam kiárusítja a vagyonát… Ez továbbra is csak akkor lehetséges, ha nincs erős önellátás.

Vegyük a jelenlegi kaotikus helyzetet a világban kinn és az ország(ok)ban benn.

Jelentős rész a vagyonokból man(money pollution)ipulációval, hogy ne mondjam, lopással, zsarolással, más bűnöző úton keletkezett.. Ahogyan a bűnös pénz (Ne feledjük, hogy az a pénz is bűnözés útján keletkezett, amit a tőzsdespekulánsok „keresnek”. Itt az ősi „csereeszköz” az információ.) Pénzt nem lehet „csinálni”, csak elvenni valahonnan, vagyis rabolni. Az önellátások hiánya kényszeríti, akár még az államot is, hogy rejtett gazdasági tevékenységeket végezzen, pl az „adóparadicsomokat” használja a tőkevagyonának növeléséhez. (az adó egy külön téma).

Egy érdekesség, ahogyan a bűnöző állam vagy bűnöző tőkés csoportok a polgárokat manipulálják, mikor a piacot valamiféle „önszabályzó” szereppel ruházzák fel (mondhatni álruhába bújtatják..). Ez csakis akkor tud a maga tiszta formájában megjelenni, ha teljes önellátás van. Akkor a piacra dolgozó önellátók, a fölös terményüket-terméküket a piacon értékesítik. Az ügyesebb, szorgalmasabb, okosabb önellátók ténylegesen húzzák maguk után a gyengébbeket, nem pedig elszegényítik őket. Hiszen mindenki megél az önellátásban, és csak a felesleggel jár a piacra. A piacon tapasztalatot lehet szerezni, javítva a saját önellátást. Tehát mindenki, leginkább a piacon vásároló polgár, jól jár.

Az önellátást nehezítő, vagy lehetetlenné tevő, sőt tiltó állam, vagy szövetség mindig idegen vagyonok érdekeit szolgálja. Az ilyen állam „behívja a működő tőkét a fejlődés érdekében”. Ennek az idézőjeles mondatnak minden eleme zavaros, és hazug. Legfőképp a „fejlődés”, ami mézesmadzagként sok rábeszéléssel „el van adva” a gazdaság szereplőinek. Így tették tönkre az összes önellátó, független államot és gazdaságot. Lásd az európai és az amerikai történelmet, a „felfedezések” korát és a többi… A fejlődés érdekében eladósodtak, tönkrementek, utána jött a jótevő bank és a működő tőke… Volt fejlődés, de profitnak hívták.

Nos, ha már a profitnál tartunk, a szemünk előtt van a negatív példa: a helyzet…

Miért nem vásárolhatok úgy, mint rég egy még működő alkatrészt, akár gépet töredék áron a haszonvas telepeken? A fedősztori szerint azért, mert egyes… „elemek” különben leszerelnék az összes fémet az elektromos hálózatokból, ezzel baleseteket, kényszermegállásokat, költséges javításokat okoznának.. Pedig nem erről van szó, hanem arról, hogy a már elavult vagy szükségtelen gépek, eszközök újrahasznosítókra találva, az önellátás virágzik. De akkor a késztermékek kereskedelme (multinacionális cégek stb.) károsodik..) Csakhogy nem a „működő tőke” a fontos, hanem az önfenntartás, vagyis menjen a tőke (haza, vagy ahova gondoljuk), virágozzék a kreatív, bátor, becsületes, szorgalmas polgár által működő (ez már valóban a mi érdekünk) önellátás! Akkor a saját, „nemzeti” feltalálóink, nem mennek idegenbe, vagy nem halnak meg, várva, hogy őket, mint lelkes, hazaszerető polgárokat az államuk majd egyszer… érdemeik szerint értékelje.

Ez volna az állam legfőbb feladata.

Már csak egy gondolat marad, aminek két része van.

Az egyik, hogy miből tud a multinacionális cég egyes országokban leányvállalatokat működtetni?

A profitból… Abból, ahogyan a sok elszegényített, eladósított, így már kifosztott országban az állam az idegen tőke vazallusaként működve visszafogja a kreatív önellátást, ezzel „munkanélküliséget” teremt, amire kapva kap a tőke és „munkahelyeket” hoz létre.. Miközben, a saját országában, a tőkerablásból részesülő állam jólétet, magas fizetéseket ad különösen az állami hivatalnokoknak…, így erős államot hoz létre, a „kalandozó tőke” sarcot szed, „védelemért”, munkahelyért, ráadásul a korábbi működő önellátásból kiesett értékes tudású szakembereket relatíve az adott ország átlagánál kicsivel jobban megfizetve még tovább gyengíti is a „dülöngélő”, önellátásától, szakembereitől megfosztott államot és gazdaságot.

A másik „fél”: vajon miért „kell” a sok háború? – Ma már az óvodások is rávágják: Mert az újjáépítést az erős gazdaságok megbízáshiányban tengődő cégei „jutányosan” megszámítják (extraprofitot zsebelnek be, a kiéhezett, „békeidőben” mindenre kész munkások olcsó munkaerejével visszaélve..).

Vissza nekünk a „boldog önellátást”! – Amit pedig a megszállások (szovjet-EU-USA) idején sem tudtak a harmonikus életük érdekében megvalósítani a hozzánk hasonlók.

Mit kell tehát tanítani az iskolában? Kapitalista, vagy „szocialista” gazdaságtant, történelmet? Nem: ÉLETET, VAGYIS KREATIVITÁST, ÖNELLÁTÁST, ŐSZINTESÉGET, SZORGALMAT, TISZTELETET, HAZASZERETETET.

Mit kell fejleszteni? Turizmust, szolgáltatást, kereskedelmet (is), politikát…(pláne)..? NEM!

AZ ÖNELLÓSÁGOT! Akár olyan szintre is, hogy a polgárok érezzék a haza értékeit, saját munkával szerzett javaik és a „megfelelően szikár” államuk védelmét maguk, önként és azonnal elláthassák. Legyen jogunk a rabló, önző államot kritizálni, jobbítani, az elkényelmesedett, akadályokat támasztó hivatalnokokat, „érdemeik elismerése” MELLETT, elküldeni.. Nem üdülni..

Ja: hogy mindezt a „Háttér” nem nézi jó szemmel? Tétlenül? Ezután már nem leszünk olyan tudatlanok, hogy hagyjuk.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük